Specialiserade inom tvistelösning och konflikthantering

Medlarhusets affärsidé är att lösa tvister mellan parter utan att behöva ta tvisten till domstol.
Genom att anlita Medlarhuset omfattas inte tvisten av den offentlighet som annars är fallet om tvisten drivs inför domstol. Processer i domstol är dessutom många gånger både tids- och kostnadskrävande.

Efter att parterna vänt sig till Medlarhuset skapar vi oss en uppfattning över tvisten och träffar parterna med ev. ombud enskilt och tillsammans. Beroende på tvistens omfattning och komplexitet tar vi oss an uppgiften antingen med en eller flera medlare.

Medlarhuset hjälper klienter i hela landet. Vi åtar oss inte familjerättsmål.

Varför Medlarhuset?

Ingen offentlighet

Ärenden som hanteras genom Medlarhuset omfattas, till skillnad från tvister inför domstol, inte av offentlighet.

Kostnadseffektivt

Vår medlarinsats är alltid anpassad efter omfattningen och komplexiteten på ärendet. Parterna delar på arvodet oberoende av utgången av medlingen.

Våra kompetenser

Vi har jurister med erfarenhet från flera olika rättsområden. Tidigare chefstjänstemän från offentlig sektor och beteendevetenskaplig kompetens.

Förhandlingsstöd

Vi erbjuder förhandlingsstöd och coachning inför och under förhandlingar. Tillsammans med uppdragsgivaren analyserar och diskuterar vi förhandlingen och vägar framåt.

Om parterna inte kommer överens

Om medlingen måste avbrytas överlämnar vi vårt utredningsmaterial till parterna.

Om Medlarhuset

Medlarhuset startades 2022 av Peter Sörman. Peter har en jur.kand. från Uppsala universitet och har en djup och bred erfarenhet av förhandlingar i olika befattningar inom organisationsvärlden och i internationella miljöer, bland annat har han varit förhandlingsansvarig på Fastighetsägarna MittNord.

Medlarhuset har ett antal olika kompetenser knutna till sig inom olika ämnesområden och med olika bakgrunder från såväl privat som offentlig verksamhet och även beteendevetare.

Kontakt

Tel: 070-583 19 99
Epost: peter.sorman@medlarhuset.se